Navigasjon
Prosjekt "Blikk.Stille

Senter for sjeldne diagnoser har fått forespørsel fra Frambu senter for sjeldne diagnoser om å rekruttere kandidater til et fotokunstprosjekt. Prosjektet heter "Blikk.Stille" og er finansiert ved tildeling av prosjektmidler fra NKSD. Prosjektet vil resultere i en fotobok med portretter av ungdommer i alderen 13 til 23 år, samt en utstilling av portrettene på den internasjonale sjeldendagen 28. februar 2016. Dere finner mer informasjon om prosjektet i lenken nederst i mailen.

 

SSD ønsker å bidra til rekruttering av kandidater til dette prosjektet. Vi har sendt ut forespørsel til aktuelle brukere vi kjenner til, og laget en sak om prosjektet til nettsiden vår. Vi ønsker også at brukerforeningene kan  distrbuere informasjon om prosjektet.

 

Vi ønsker deres hjelp til følgende:

1. Publisere lenke til informasjon om prosjektet (lenken finner dere nederst) på foreningens nettside eller facebookside/gruppe. Aktuelle kandidater kan selv melde seg direkte til oss.

2. Formidle navn på aktuelle kandidater dersom dere kjenner til noen i målgruppen til undertegnede på telefon 23 07 53 39

 

SSD vil gjøre en utvelgelse av 12 kandidater som blir videreformidlet til Frambu. De tar så videre kontakt med disse og følger opp med samtykkeerklæringer og avtaler om fotografering. 

 

Lenke til informasjon om prosjekt Blikk.Stille: http://www.sjeldnediagnoser.no/?aid=14752&k=sjeldnediagnoser%2Fhome

 

Ta gjerne kontakt med meg om dere har spørsmål!

 

Med vennlig hilsen

 

May Cicilie Voldhaug

Kurs- og informasjonsrådgiver

Senter for sjeldne diagnoser

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

23075339 (dir.nr), 23 07 53 40 (eksp.)

 

www.sjeldnediagnoser.noPublisert: Søndag 12. April 2015 Kl. 12:03

Siste nyhende
Brukersamlingen for Senter for sjeldne diagnoser
4. - 5. mars 2016 til Brukersamlingen for Senter for sjeldne diagnoser.
Les meir (28.07.2015)
Samtykke til registrering i register for sjeldne diagnoser
Vil du gi ditt samtykke til å være registrert i pasientregisteret? Senter for sjeldne diagnoser har begynt å ringe til personer i pasientregisteret. det er vanskelig å finne riktig telefonnummer. Det vil derfor være til stor hjelp om dere selv kontakte
Les meir (06.05.2015)
Kurs for foreldre og besteforeldre til barn med en sjelden diagnose
I forbindelse med Frambus 60-års jubileum, inviterer vi foreldre og besteforeldre til barn med en sjelden diagnose i alderen 0 til 18 år til et praktisk kurs om å samtale med barn. Kurset er også åpent for...
Les meir (12.04.2015)
SJELDEN - MEN IKKE ALENE
SJELDEN - MEN IKKE ALENEBarnsBeste er med på filmserien «Sjelden - men ikke alene». Her kommer totalt 12 korte informasjonsfilmer om det å være pårørende til personer med sjeldne diagnoser. Flere av filmene handler om det å være barn som pårørende og søsken som pårørende.
Les meir (12.04.2015)
Fabry.no med ny heimeside-design
www.fabry.nowww.fabry.no er i ny drakt!
Les meir (16.05.2011)

 Arkiv
Kalender
Komande aktivitetar: